Makaleler

Ebul-İz'in Bilime Katkıları         Uluslararası Bilim Düşünce ve Sanatta Cizre Sempozyumu (14-15 Nisan 2012, Cizre)

Cudi Dağı ve Nuh Tufanı          Uluslararası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu (14-16 Mayıs 2010, Şırnak Üniversitesi)

CİZRE KÜLTÜRÜNDE MEM U ZİN     Mimari ve Kültürel Tarihiyle Cizre Paneli (18 Kasım 2006, Cizre)